Kulttuuriseminaari

 

Kielikoulutuksen ohella tuemme asiakkaitamme kulttuurituntemuksen syventämisessä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat perusedellytys toiminnalle erilaisessa kulttuurissa.

 

Hyvien vuorovaikutustaitojen hallinta kansainvälisessä yhteistyössä tarkoittaa sellaisia taitoja, joiden avulla henkilö pystyy kommunikoimaan muiden kulttuurien edustajien kanssa ottaen huomioon ko. kulttuuriin liittyvät tavat ja käyttämisen liike-elämän eri tilanteissa.

Ristiriidat liikesuhteissa johtuvat suurimmaksi osaksi kulttuurien välisistä eroista. Ihmisten persoonallisuus, käyttäytyminen ja tapa käyttää kieltä liittyy heidän kulttuuriinsa ja tulee esille viestinnässä, koska kommunikointi tapahtuu pääosin oman kulttuurin lähtökoshdista.

 

Kansainvälisen yritysjohdon toiminnassa näkyy asiakkaiden erilaiset kulttuurit ja kielet, joka ovat avain toimiviin suhteisiin.  

 

Kulttuurikoulutuksella pyritään helpottamaan sellaisten henkilöiden välistä kommunikointia, joilla on toisenlainen kulttuuritausta. Koulutuksesta hyötyvät ne, jotka työssään kohtaavat vieraita kulttuureita ja erilaisia toimintamalleja.

 

Tavoite

Tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä yltämään parempiin tuloksiin globaalissa liiketoiminnassaan. Tähän päästään syventämällä kulttuuritietoisuutta, jotta ymmärretään kuinka voimakkaasti kulttuurierot vaikuttavat liiketoimintaan. Sujuvaa viestintää voi häiritä puutteellinen kielitaito, mutta myös riittämättömät tiedot toisista kulttuureista.

 

"Aito kansainvälisyys on kulttuurierojen ymmärtämistä"

 
IWG Instituutti Oy  Koulutustilat:Sepänkatu 20, Oulu
Käyntiosoite: Hämeenkatu 25 BHämeenkatu 25, Tampere
  33200 TAMPEREAleksanterinkatu 15, Helsinki
Puh: +358 3 3891 002Yliopistonkatu 34, Turku
Email: etunimi.sukunimi@iwg-kielet.fiPiippukatu 11,  Jyväskylä
© IWG Instituutti Oy 2018, sivujen toteutus Nettitaivas